Intenzifikace zemědělství v Evropě je hlavní příčinou poklesu počtu ptáků

Populace běžných evropských ptáků se za posledních 40 let snížily v průměru o 25 %. Nejdůležitějším důvodem je stále se zvyšující používání pesticidů a umělých hnojiv.

Intenzifikace zemědělství, postupující urbanizace a změna klimatu – to jsou viditelné dopady lidské činnosti, která má degradační dopad na životní prostředí. Dosud se ale nevědělo, co přesně znamenají pro fungování ekosystémů. Nyní se poprvé zkoumalo, jak se – pod lidským tlakem – mění fungování ptačích populací napříč kontinentem.

Zemědělství zabíjí ptáky v Evropě

Publikace, která vyšla ve „ Proceedings of the National Academy of Sciences “ je výsledkem spolupráce vědců z 28 zemí. Analyzovali počty 170 druhů ptáků, které byly důsledně sledovány po dobu 37 let na více než 20 000 studijních plochách. Autoři publikace propojili ptačí indikátory s veřejně dostupnými údaji o životním prostředí, kupř. z Eurostatu, Evropské agentury pro životní prostředí nebo FAO, obsahující informace například o využití půdy nebo klimatu.

Během čtyř desetiletí výzkumu studovali přímé vazby mezi těmito ptačími populacemi a čtyřmi rozsáhlými lidskými tlaky: intenzifikace zemědělství, změna lesního porostu, urbanizace a změny teploty.

Vědci zdůrazňují, že shromážděná data nenechávají žádné pochybnosti: hlavní příčinou změn životního prostředí, které vedou k vážnému snížení biodiverzity, je intenzifikace zemědělství. Nárůst používání pesticidů a minerálních hnojiv vedl k prudkému poklesu počtu mnoha druhů ptáků. V největší míře – krmení hmyzem.

Jak tomu čelit?

Co vědci navrhují? Urychleně zavést systém kontroly a regulace některých zemědělských postupů v Evropě.

– Udržování vysoké úrovně zemědělské produkce by nemělo probíhat na úkor zhoršování životního prostředí, a tedy i kvality našeho života 

– Pokud specifické faktory, v tomto případě pesticidy a hnojiva, tak silně ovlivňují četné druhy ptáků, zhoršují celkový zdravotní stav celých ekosystémů 

Zdůrazňují autoři příspěvku, že výsledky výzkumu přicházejí ve výjimečných dobách evropských dějin. „Na jedné straně je to období implementace European Green Deal s novou strategií Farm to Fork, jejímž cílem je mimo jiné změnit výrobu potravin na ekologičtější při zajištění potravinové bezpečnosti. Na straně druhé , ruská invaze na Ukrajinu podněcuje evropské země ke změně mnoha ekonomických a politických strategií Jak skloubit vysokou produktivitu s ochranou životního prostředí a předcházení klimatickým změnám Klíčové může být nalezení jiného modelu produkce potravin, než je postupná intenzifikace a industrializace zemědělství produkce“ – napsali vědci v tiskové zprávě.

Mají-li mít ptačí populace šanci na obnovu, musí evropské společnosti urychleně přebudovat svůj způsob života, a zejména zemědělské hospodářství, uzavírají autoři publikace.