Cenu za nejlepší literaturu faktu má kniha o proměnách architektury Prahy

Hlavní cenu za nejlepší publikaci z oblasti literatury faktu dostal Richard Biegel za knihu Město v bouři. Má podtitul Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-1970 a pojednává o proměnách architektury hlavního města v daném období. Ceny Miroslava Ivanova pojmenované podle známého autora literatury faktu, se ve čtvrtek předávaly v Knihovně Václava Havla v Praze. Udílí je Klub autorů literatury faktu. Do 23. ročníku bylo přihlášeno 57 titulů z 25 nakladatelství.

Vítěznou knihu loni vydala Univerzita Karlova, kde Biegel působí jako ředitel Ústavu pro dějiny umění na filozofické fakultě. Objemná publikace popisuje proměny Prahy od prvních romantických zásahů, které městu daly nábřeží a promenády. V dramatickém protikladu následuje období radikální asanace, která znamenala demolici celých čtvrtí domů a vyvolala neméně radikální reakci ochránců staré Prahy.

Samostatnou kapitolu představuje doba meziválečných proměn města v metropoli nového státu, stejně jako temné protektorátní období megalomanských urbanistických plánů, poválečnou euforii s jejími architektonickými sny a brzký nástup totality. Finále knihy pak tvoří období let 1958 až 1970, které přineslo nejen návrat modernismu, ale také zásadní diskuse, jakou roli má vlastně historické centrum v organismu moderního města hrát.